Situat a Agramunt, l’Hotel Restaurant Blanc i Negre 2 disposa de restaurant, bar, terrassa i connexió WiFi gratuïta a totes les instal·lacions. L’hotel disposa d’habitacions familiars.

Agramunt

+34 973 39 12 13

info@blancinegre2.com

Ctra. de Cervera, 19, 1, 25310 Agramunt, Lleida

SEGUEIX-NOS!

  /  Política de privacitat

Política de privacitat

 

RESPONSABLE DE LES TEVES DADES

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc blancinegre2.com és BLANC I NEGRE 2 S.L., amb CIF B-25063975, domicili en Carretera de Cervera s/n, 25310 Agramunt (Lleida), telèfon de contacte 973.391.213 i correu electrònic info@blancinegre2.com.

BLANC I NEGRE 2 té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-los de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequats, pertinents i limitats en relació a les finalitats per a les quals són tractats, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

 

Les dades recollides en el lloc blancinegre2.com seran tractades en el corresponent fitxer de contactes / clients de BLANC I NEGRE 2 de conformitat amb el que estableix la normativa esmentada anteriorment. El lloc blancinegre2.com només recull les dades que siguin necessàries per a poder atendre les consultes, peticions d’informació i les compres realitzades per usuaris com són les dades identificatives, adreça, telèfon i les dades de pagament (targeta de crèdit).

 

PER A QUÈ NECESSITEM LES TEVES DADES?

La finalitat de l’tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris / es, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la venda en línia dels productes de BLANC I NEGRE 2 i enviar als usuaris/es informació, publicitat i promocions dels productes que siguin del seu interès. El tractament de les dades seran únicament i exclusivament les necessàries per poder dur a terme les finalitats descrites.

 

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a través dels formularis de contacte, legitimant així a BLANC I NEGRE 2 a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites en el paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, BLANC I NEGRE 2 no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà atendre les seves peticions d’informació o consulta.

 

Cal que l’usuari/a faciliti les dades indicades en els formularis corresponents perquè BLANC I NEGRE 2 pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre a la seva petició. Així mateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són veraces i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

 

QUANT TEMPS GUARDEM TEVES DADES?

BLANC I NEGRE 2 conservará los datos de carácter personal mientras exista un interés mutuo con el usuario/a y no más tiempo del necesario para mantener la finalidad del tratamiento (mientras exista una relación comercial) o mientras así lo requiera cualquier obligación legal que le sea inherente (obligación fiscal y contable, mínimo 6 años). Cuando el mantenimiento de los datos ya no sea necesario para el cumplimiento de la finalidad para la que fueron recogidos, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar su pseudonimización o destrucción.

 

A QUI CEDIM LES TEVES DADES?

BLANC I NEGRE 2 no cede datos a terceros, con la salvaguarda de que esta cesión esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado del tratamiento. BLANC I NEGRE 2 no elabora perfiles con los datos recogidos.

 

CONEIXES ELS TEUS DRETS?

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i / o incomplets que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o a la persona interessada) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre que no hi hagi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal de el tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva de l’tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

 

COM EXERCIR ELS TEUS DRETS?

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Podrà enviar la sol·licitud per correu postal a BLANC I NEGRE 2 SL, Carretera de Cervera s/n, 25001 25310 Agramunt (Lleida), o per correu electrònic a info@blancinegre2.com.

 

 

 

You don't have permission to register